Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Pożyczka Standardowa

 

 

W wyniku postępowania przetargowego Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do przyjmowania wniosków i udzielania pożyczek unijnych (pożyczka standardowa) dla firm z województwa podkarpackiego. 

 

Dla kogo? O pożyczkę może ubiegać się:

 • mikro, mały lub średni przedsiębiorca,
 • realizujący inwestycję na terenie woj. podkarpackiego, posiadający co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalaności na terenie woj. podkarpackiego,
 • który zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników i osiąga roczne przychody do 50 mln EUR.

 

Na co?

Przedsięwzięcia mające na celu rozwój firmy poprzez zakup środków trwałych tj. samochodów dostawczych, busów, maszyn, urządzeń, jak również środków obrotowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, np. licencje, oprogramowanie IT.

 

Pożyczka standardowa to:

 • oprocentowanie: 1,87 % (oprocentowanie stałe), z jednoczesnym udzieleniem pomocy de minimis,
 • kwota pożyczki: od 5.000 zł do 300.000 zł,
 • okres finansowania: do 5 lat z możliwością 6 m-cy karencji,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku i udzieleinie pożyczki,
 • przedsiębiorca może złożyć 2 wnioski po 300.000 zł,
 • bezpłatnie pomagamy wypełnić wniosek.

 

Pożyczka innowacyjna na zakup nowych środków trwałych to:

 • oprocentowanie: 1,87% (oprocentowanie stałe), z jednoczenym udzieleniem pomocy de minimis,
 • kwota pożyczki: od 300.000 zł do 600.000 zł
 • okres finansowanie: do 7 lat z możliwością 6 m-cy karencji
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku i udzielenia pożyczki
 • przedsiębiorca może złożyć 2 wnioski po 600.000 zł
 • bezpłatnie pomagamy wypełnić wniosek

 

Dokumenty do pobrania kliknij tutaj

Zabezpieczenie spłaty - możliwe formy zabezpieczenia kliknij tutaj

Wzór umowy pożyczki preferencyjnej - kliknij tutaj 

Wzór umowy pożyczki rynkowej - kliknij tutaj

Oprocentowanie pożyczek unijnych korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Oblicz wartość wnioskowanej pomocy de minimis: