Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Pożyczka Standardowa

 

 

W wyniku postępowania przetargowego Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do przyjmowania wniosków i udzielania pożyczek unijnych (pożyczka standardowa) dla firm z województwa podkarpackiego. 

 

Dla kogo? O pożyczkę może ubiegać się:

 • mikro, mały lub średni przedsiębiorca,
 • realizujący inwestycję na terenie woj. podkarpackiego, posiadający co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalaności na terenie woj. podkarpackiego,
 • który zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników i osiąga roczne przychody do 50 mln EUR.

 

Na co?

Przedsięwzięcia mające na celu rozwój firmy poprzez zakup środków trwałych tj. samochodów dostawczych, busów, maszyn, urządzeń, jak również środków obrotowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, np. licencje, oprogramowanie IT.

 

Pożyczka standardowa to:

 • oprocentowanie: 1,85 % (oprocentowanie stałe), z jednoczesnym udzieleniem pomocy de minimis,
 • kwota pożyczki: od 5.000 zł do 300.000 zł,
 • okres finansowania: do 5 lat z możliwością 6 m-cy karencji,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku i udzieleinie pożyczki,
 • przedsiębiorca może złożyć 2 wnioski po 300.000 zł,
 • bezpłatnie pomagamy wypełnić wniosek.

 

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 • zakup maszyn, urządzeń, adaptacja nieruchomości do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nieprowadzące działalności w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • zakup materiałów i towartów w związku z rozpoczęciem nowego profilu działalności.

 

Jeśli masz pomysł na rozwój swojej firmy, skontaktuj się z nami!

Tel. 17 859 53 17 lub wypełnij formularz kontaktowy.

  

 

Dokumenty do pobrania kliknij tutaj

Pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis. Oprocentowanie pożyczek poniżej stawek rynkowych, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 

 Pożyczki udzielane są ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją Umowy Operacyjnej "Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Zabezpieczenie spłaty - możliwe formy zabezpieczenia kliknij tutaj

O atrakcyjności pożyczek piszą także lokalne media czytaj tutaj

 

 

 

http://przedsiebiorczepodkarpackie.pl/

Masz Pytania? Napisz!
Imię i nazwisko
Twój E-mail
Telefon
Powiat
Treść wiadomości
token
© Biznes Pożyczka - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 51549