Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Dokumenty wymagane

 • wniosek w formie do edycji kliknij tutaj
 • dokument rejestrowy przedsiębiorcy
 • zaświadczenie REGON
 • decyzja o nadaniu nr NIP
 • umowa spółki
 • zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości w regulowaniu należności
 • rozliczenie skarbowe co najmniej za ostatni rok (PIT)
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz ostatni zamknięty okres rozliczeniowy (w przypadku uproszczonej księgowości odpowiednio: wydruki z KPiR lub ewidencja przychodów)
 • oświadczenie o niekaralności kliknij tutaj
 • oświadczenie o aktualności dokumentów (niewymagane w przypadku przedłożenia dokumentów rejestrowych nie starszych niż 3 miesiące) kliknij tutaj
 • upoważnienie do wystąpienia o ujawnienie informacji w rejestrach BIG
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych
 • oświadczenie o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (patrz wniosek)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (patrz wniosek)

  Informacja dla Klienta w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Bez podania danych nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy o pożyczkę. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody, przy czym skorzystanie z części uprawnień nie będzie możliwe w przypadku uruchomienia procedury rozpatrywania wniosku z uwagi na obowiązek przetwarzania danych w celach archiwalnych. Podmiot danych ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Administratorem zgromadzonych danych jest Lubelska Fundacja Rozwoju, z siedzibą w Lublinie, przy Rynku 7. Administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych, do której można zgłaszać uwagi pod adresem: info@biznespozyczka.eu. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do niego, zbierane są przez administratora danych wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu weryfikacji możliwości udzielenia pożyczki, zaś w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku prawidłowej obsługi umowy, a także realizacji usprawiedliwionych interesów administratora danych, w szczególności marketingu produktów i uslug własnych, prowadzenia działań monitorujących i statystycznych. W oparciu o zgromadzone dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, ewaluacji i monitoringu działalności LFR. Dane te będą przetwarzane w trakcie rozpatrywania wniosku oraz 10 lat po zakończeniu tego procesu, zaś w przypadku zawarcia umowy pożyczki w okresie trwania umowy oraz przez okres 10 lat od zakończenia umowy.

 

Masz Pytania? Napisz!
Imię i nazwisko
Twój E-mail
Telefon
Powiat
Treść wiadomości
token
© Biznes Pożyczka - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 69714